Early Dance Ensemble "Ver Vetustatis"

The name means: "The spring of old times" 

We are show what is We combined love for history with love for dance. That's where it came from the idea to create dance group "Ver Vetustatis", that is forgotten in the 15th and 16th centuries: costiums, Music, dance whith old choreograph and everyday life

This period is mysterious for us and still full of puzzles and so natural.

POLISH VERSION


Zespół Tańca Dawnego " Ver Vetustatis" Miłość do historii połączyliśmy z miłością do tańca. Stąd wziął się zamysł stworzenia zespołu Tańca dawnego „Ver Vetustatis”, czyli "Wiosna dawnych czasów" - tak dokładnie brzmi tłumaczenie tej nazwy i tak chcielibyśmy pokazać to, co zapomniane w wiekach XV, XVI. Muzyka i taniec były jednymi z najważniejszych elementów życia codziennego w dawnych czasach. Wszelkiego rodzaju święta, uczty i biesiady nie odbyły by się bez oprawy muzycznej oraz tańców. Zachowując wszelkie zasady o jakich mówią nasi mistrzowie, kulturę i obyczaje, staramy się przekazać choć cząstkę tamtejszego czasu. Czasu, który dla nas jest tajemniczy i nadal nie odkryty. Pełen zagadek a jednocześnie tak naturalny.

Early Dance Ensemble "Ver Vetustatis"

Poland